VOLTE číslo

7


Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás oslovit jako voliče v blížících se komunálních volbách do zastupitelstva města Boskovice pro volební období 2022-2026. 

Jsme sdružení, které kandidovalo poprvé v tomto uskupení minulé období, ve kterém jsme dostali jeden mandát, z něhož jsme vytěžili maximum. Prosadili jsme se plno bodů z našeho a tak splnili náš závazek vůči občanům.

Naši kandidáti se chtějí dále aktivně zapojovat do veřejného života, pokračovat a navázat na záslužnou práci zastupitelů a posílit výkonnost zastupitelstva.

Jsme připraveni rozhodně a důsledně požadovat změnu tam, kde pracovní a osobní iniciativa kompetentních jedinců nesměřuje jednoznačně a nezištně ku prospěchu a spokejenosti života ve městě Boskovice.

KANDIDÁTI PRO VOLBY 2022

Tímto Vám představujeme kandidáty, kteří se budou ucházet o Vaše voličské hlasy spolu
s volebním programem Boskováci. Navržení kandidáti žijí v Boskovicích buď celý život, nebo jeho většinu a citlivě vnímají problémy, které je potřeba řešit.

Jsme tedy přesvědčeni, že naše cíle jsou totožné se zájmy občanů našeho města.

Naše sdružení není v boskovické politické scéně žádným nováčkem, někteří z nás se ucházeli o Vaše voličské hlasy již v předchozích volebních obdobích a pracovali jako zastupitelé nebo členové výborů a komisí.