Životní prostředí


Zavedeme moderní způsoby likvidace a předcházení odpadům, zejména sběr bioodpadu, kompostéry.

Budeme prosazovat opatření na ochranu před změnou klimatu: zastínění hřišť, vodní prvky, zelené fasády a střechy.


Budeme prosazovat:

 • snížení poplatku za odvoz komunálního odpadu
 • separaci a třídění odpadu → zvýšení sběrných míst s vybudováním zastřešení
 • jednoduché dotace, aby si občané mohli zřídit na svých domech zelené střechy a fasády

Budeme usilovat:

 • o vybudování paloučků pro mladé rodiny s dětmi
 • o zřízení zón pro občany s domácími mazlíčky a instalaci košů s pytlíky na zvířecí exkrementy

Budeme podporovat:

 • nové technologie jímání vody ze střešních komplexů a zřízení kapkových závlah mimo vodovodní řady
 • kompostování
 • revitalizaci úprav okolí Zámeckého skleníku
 • obnovení drobného odběru kojenecké vody pod starou Valchovskou cestou

Zasadíme se:

 • o to, aby voda z veřejného vodovodu, nebyla dále zdražována
 • o přizpůsobení životního prostředí města kvůli nastupujícím klimatickým změnám