Školství


Chceme takové školy, aby se díky nim mohlo každé dítě v našem městě stát tím, čím bude chtít. Vypracujeme strategii rozvoje škol ve městě.


Zasadíme se:

 • o obnovení samostatnosti jednotlivých základních a mateřských škol včetně stravovacích zařízení
 • o navýšení kapacity základních a mateřských škol včetně školních družin
 • o využívání státních dotací na rekonstrukce prostorů pro dětské skupiny nebo rychlou stavbu nových školek (například z modulárních systémů)
 • o přírodu do mateřských škol (například truhlíky na sázení nebo výsadbu ovocných stromů)

Budeme podporovat:

 • Montessori školky jako alternativní způsob péče o děti
 • zájem o alternativní školské přístupy tam, kde současná nabídka nedostačuje
 • boskovické střední školství
 • činnost školních psychologů a pedagogů

Zaměříme se:

 • na to, aby byl k dispozici dostatek speciálních pedagogů, asistentů a školních poradců, získáme pro školy peníze z programů EU na jejich rozvoj kvality
 • na prevenci šikany, kyberšikany a rizikového chování ve školách
 • na zlepšení prostředí školek a jejich zahrad i bezpečný prostor na ulicích okolo školek