NÁŠ VOLEBNÍ PROGRAM
2022

Již čtvrtým rokem zabezpečujeme zdravý, spokojený a udržitelný život pro všechny občany.  

MĚSTO-OBČAN-BOSKOVÁK


Budeme prosazovat snadný přístup občanů ke službám úřadu - online, bez byrokracie, a bez úřednického slangu. Podpoříme aktivní zapojování občanů do rozhodování, kvalitní přístup k informacím a participativní rozpočty.


Budeme požadovat:

 • transparentnost veřejných zakázek,
 • skončení s vyhazováním peněz za zjevně nesmyslné projekty,
 • nezávislé architektonické soutěže při nových stavbách a veřejných prostorách.

Budeme podporovat:

 • rozšiřování množství služeb, které je možné vyřídit si na městském úřadu online,
 • zefektivnění přímé komunikace občana s městem,
 • zprovoznění komentářů na profilu FB Města Boskovice,
 • zjednodušení webu města Boskovice, zlepšení vyhledávače,
 • zavedení aplikace pro hlášení závad na majetku města,
 • činnost zahrádkářů, hasičů, rybářů a dalších zájmových spolků,
 • aby vše, co není ze zákona tajné, bylo veřejné.

Zasadíme se:

 • o pokračování ve veřejných projednáváních palčivých problémů ve městě a místních částech - Mladkov, Vratíkov, Bačov a Hrádkov,
 • v uvedených místních částech budeme podporovat posílení občanské vybavenosti
 • a dlouhodobé záměry jejich rozvoje (např. rekonstrukce výletiště Ovčák v Mladkově),
 • o lepší informovanost s občany o zásadních investičních akcích a budeme mít na webu města aktualizovanou sekci, která bude sledovat vše důležité o těchto projektech.  

BEZPEČNOST

Zasadíme se:

 • o zintenzivnění kontroly na konzumaci alkoholu a nepovolených látek u mladistvých a dodržování zákazu podomního prodeje,
 • o bezpečnější ulice pro chodce, obnova a bezpečnostní osvětlení přechodů,
 • o podporu bezpečné cyklistiky,
 • - plánované a propojené cyklostezky a oddělené cyklopruhy.

Budeme prosazovat:

 • doplnění kamerového systému v problémových lokalitách (např. park u Alberta),
 • odstraňování bariér pro vozíčkáře a rodiče s kočárky,
 • dostatek parkovacích míst pro kola a nabíjecích míst pro elektrokola.

Budeme podporovat:

 • maximální bezpečnost seniorů a občanů s handikepem ve městě,
 • budování rezidenčních zón a zón se sníženou rychlostí 30km/ a vyvýšených přechodů pro chodce, zejména u škol a školek

ENERGETIKA

Zavedeme:

 • vlastní výrobu energie, díky solárním panelům na budovách města - městská elektrárna,
 • podporu občanům a bytovým domům, aby si i oni mohli vyrábět vlastní energii,
 • podrobný energetický plán města a zahrneme do něj i bytové nebo firemní domy,

- dojde ke zjištění, kde se energie nebo teplo dá ušetřit, a kde jsou další možnosti rozvoje,

- například zavedením tepelných čerpadel, kotelny na biomasu nebo komunitní energetiky.

Investujeme:

 • do chytrého veřejného osvětlení, které umožní uspořit energii a snížit světelné znečištění a přitom nesnižovat bezpečnost města.

ŠKOLSTVÍ


Chceme takové školy, aby se díky nim mohlo každé dítě v našem městě stát tím, čím bude chtít. Vypracujeme strategii rozvoje škol ve městě.


Zasadíme se:

 • o obnovení samostatnosti jednotlivých základních a mateřských škol včetně stravovacích zařízení,
 • o navýšení kapacity základních a mateřských škol včetně školních družin,
 • o využívání státních dotací na rekonstrukce prostorů pro dětské skupiny nebo rychlou stavbu nových školek, například z modulárních systémů,
 • o přírodu do mateřských škol, například truhlíky na sázení nebo ovocné stromy.

Budeme podporovat:

 • Montessori školky jako alternativní způsob péče o děti,
 • zájem o alternativní školské přístupy tam, kde současná nabídka nedostačuje,
 • boskovické střední školství,
 • činnost školních psychologů a pedagogů.

Zaměříme se:

 • na to, aby byl k dispozici dostatek speciálních pedagogů, asistentů a školních poradců
  a získáme pro školy peníze z programů EU na jejich rozvoj jejich kvality,
 • na prevenci šikany, kyberšikany a rizikového chování ve školách,
 • na zlepšování prostředí školek a jejich zahrad i bezpečný prostor na ulicích okolo školek. 

SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY


Při podpoře sportu je pro nás důležité, aby se dostalo na všechny skupiny obyvatel. Nebudeme proto upřednostňovat jeden sport, ale budeme hlídat, aby se umožnilo sportovat co nejvíce lidem: rodinám s dětmi, mladým lidem i aktivním seniorům.


Budeme podporovat:

 • vytvoření komplexního řešení projektu sportovního rekreačního areálu červená zahrada, spolu s vybudováním víceúčelové haly,
 • vybrané sporty ve městě i jinou formou pomoci - např. Profesionalizace mládežnických trenérů, metodickou pomoc při využívání dotačních programů,
 • výstavbu parkour hřiště,
 • výstavbu plnohodnotného skateparku,
 • zpřístupnění "Vratíkovské" přehrady k rekreačním účelům,
 • chceme, aby městské granty pro sport byly transparentní a férově rozdělované,
 • v maximální míře budeme zpřístupňovat školní a městská hřiště a další sportoviště pro veřejnost. 

  DOPRAVA


  Město příjemné, bezpečné a bezbariérové pro pěší i cyklisty. Prioritou bude podpora MHD, parkování, bezpečné cyklodopravy a odstraňování bariér.  


  Zasadíme se:

  • o zvýšení počtu parkovacích míst a vybudování parkovacího domu ve městě
  • o zlepšení přístupových komunikací do zahrádkářských a chatových oblastí Pod Kojálem, Milánovy a Dubina.
  • o rekonstrukci ulice Lidická
  • podporu a rozvoj hromadné dopravy
  • o zrevidování přebujelého a zastaralého dopravního značení, aby byl pohyb po městě jednodušší a přehlednější.

  Budeme prosazovat:

  • zprůchodnění dančí obory
  • lepší návaznost spojů IDS JMK, spojení do Brna, zvýšení spojů na Prahu a Prostějov
  • Zavedeme moderní parkovací systém
  • systém pro sdílená kola a elektrokola.
  • zavedení spojů pro seniory
   • do nákupních center (Kaufland, Tesco, Lidl)
   • na hřbitov
   • do nemocnice

  Budeme podporovat:

  • výstavbu R 43,
  • vybudování podchodu pod komunikací II/150 v obci Mladkov, s dořešením dobudování cyklostezky Boskovice -Svitávka a dobudování cyklostezek a jejich přeznačení s dalšími místními částmi,
  • nízkoemisní veřejnou dopravu,
  • parkovací místa formou zatravněných bloků.
  • bezpečné cyklistiky, plánované a propojené cyklostezky a oddělené cyklopruhy,

  Zavedeme

  • Myslíme dopředu: už teď u všech nových projektů parkování podpoříme výstavbu dobíjecích stanic na elektromobily, které budou během několika let mnohem rozšířenější.
  • bezbariérový průchod z ulice 17. listopadu na Růžové náměstí. (zpřístupnění pro matky a invalidy) 

  BYDLENÍ


  Město, které staví nové byty a spolupracuje s developery ve prospěch města. Po letech obnovíme výstavbu obecních bytů a připravíme podporu pro další druhy výstavby - družstevní i soukromou.

  Cílem je, aby přibylo cenově dostupné bydlení, aby si každý mohl najít bydlení odpovídající jeho potřebám. 


  Budeme podporovat:

  • bytovou výstavbu ze startovacími byty pro mladé rodiny v lokalitě za nemocnicí
  • výstavbu a zvýšení počtu městských bytů
  • rekonstrukce a obnovu městských bytů
  • i další druhy výstavby, zejména bytových domů, jak družstevní, tak soukromou.

  Budeme prosazovat

  • aby se při soukromé nové výstavbě, developeři podíleli na výstavbě potřebné infrastruktury.

  Budeme řešit

  • problematiku nárůstu cen energii (viz. sekce Energetika)

  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ


  Zavedeme moderní způsoby likvidace a předcházení odpadům, zejména sběr bioodpadu, kompostéry.

  Budeme prosazovat opatření na ochranu před změnou klimatu: zastínění hřišť, vodní prvky, zelené fasády a střechy.


  Budeme prosazovat:

  • snížení poplatku za odvoz komunálního odpadu,
  • separaci a třídění odpadu a zvýšení sběrných míst s vybudováním zastřešení.
  • jednoduché dotace, aby si občané, mohli zřídit na svých domech zelené střechy a fasády.

  Budeme usilovat:

  • o vybudování paloučků pro mladé rodiny s dětmi, zřízení zón pro občany s domácími mazlíčky a instalaci košů s pytlíky na zvířecí exkrementy.

  Budeme podporovat:

  • nové technologie jímání vody ze střešních komplexů a zřízení kapkových závlah mimo vodovodní řady,
  • kompostování,
  • revitalizaci úprav okolí Zámeckého skleníku
  • obnovení drobného odběru kojenecké vody pod starou Valchovskou cestou.

  Zasadíme se:

  • o to, aby voda z veřejného vodovodu, nebyla dále zdražována,
  • o přizpůsobení životního prostředí města nastupujícím klimatickým změnám.

  KULTURA

  Zasadíme se:

  • o vybudování nového komunitního centra s městskou knihovnou,
  • o rekonstrukci sokolovny, aby bylo vytvořeno zázemí pro kulturu,
  • o zvýhodněné ceny vstupného na kulturních akcích pořádaných městem pro občany města.

  Budeme podporovat

  • místní kulturní spolky,
  • obnovu kulturních památek v Boskovicích.