Energetika

Zavedeme:

  • vlastní výrobu energie, díky solárním panelům na budovách města - městská elektrárna
  • podporu občanům a bytovým domům, abyste si i Vy mohli vyrábět vlastní energii
  • podrobný energetický plán města a zahrneme do něj i bytové nebo firemní domy
    - dojde ke zjištění, kde se energie nebo teplo dá ušetřit, a kde jsou další možnosti rozvoje (například zavedením tepelných čerpadel, kotelny na biomasu nebo komunitní energetiky)

Investujeme:

  • do chytrého veřejného osvětlení, které umožní uspořit energii a snížit světelné znečištění a přitom nesníží bezpečnost města.