Doprava


Město příjemné, bezpečné a bezbariérové pro pěší i cyklisty. Prioritou bude podpora MHD, parkování, bezpečné cyklodopravy a odstraňování bariér.  


Zasadíme se:

 • o zvýšení počtu parkovacích míst a vybudování parkovacího domu ve městě
 • o zlepšení přístupových komunikací do zahrádkářských a chatových oblastí - Pod Kojálem, Milánovy a Dubina
 • o rekonstrukci ulice Lidická
 • podporu a rozvoj hromadné dopravy
 • o zrevidování nadbytečného a zastaralého dopravního značení, aby byl pohyb po městě jednodušší a přehlednější

Budeme prosazovat:

 • zprůchodnění dančí obory
 • lepší návaznost spojů IDS JMK, spojení do Brna, zvýšení spojů na Prahu a Prostějov
 • systém pro sdílená kola a elektrokola
 • zavedení spojů pro seniory
  • do nákupních center (Kaufland, Tesco, Lidl)
  • na hřbitov
  • do nemocnice

Budeme podporovat:

 • výstavbu R 43,
 • vybudování podchodu pod komunikací II/150 v obci Mladkov
 • dobudování cyklostezky Boskovice-Svitávka a dalších cyklostezek spolu s jejich přeznačením
 • nízkoemisní veřejnou dopravu
 • parkovací místa formou zatravněných bloků
 • bezpečnou cyklistiku plánované a propojené cyklostezky a oddělené cyklopruhy

Zavedeme:

 • aby u všech nových projektů parkování byla podpořena výstavba dobíjecích stanic na elektromobily, které budou během několika let mnohem rozšířenější
 • bezbariérový průchod z ulice 17. listopadu na Růžové náměstí. (zpřístupnění pro matky a invalidy)
 • moderní parkovací systém