MĚSTO-OBČAN-BOSKOVÁK


Budeme prosazovat snadný přístup občanů ke službám úřadu - online, bez byrokracie a bez úřednického slangu. Podpoříme aktivní zapojování občanů do rozhodování, kvalitní přístup k informacím a participativní rozpočty.


Budeme požadovat:

 • transparentnost veřejných zakázek
 • ukončení vyhazování peněz za zjevně nesmyslné projekty
 • nezávislé architektonické soutěže při nových stavbách a veřejných prostorách

Budeme podporovat:

 • rozšiřování služeb, které je možné vyřídit si na městském úřadu online
 • zefektivnění přímé komunikace občana s městem
 • zprovoznění komentářů na profilu Facebooku Města Boskovice
 • zjednodušení webu města Boskovice, zlepšení vyhledávače
 • zavedení aplikace pro hlášení závad na majetku města
 • činnost zahrádkářů, hasičů, rybářů a dalších zájmových spolků
 • aby vše, co není ze zákona tajné, bylo veřejné

Zasadíme se:

 • o pokračování veřejných projednávání palčivých problémů ve městě a místních částech
  - Mladkov, Vratíkov, Bačov a Hrádkov
 • v uvedených místních částech budeme podporovat posílení občanské vybavenosti a dlouhodobé záměry jejich rozvoje (např. rekonstrukce výletiště Ovčák v Mladkově)
 • o lepší informovanost občanů ohledně zásadních investičních akcí a aktualizovanou sekci webu města, která bude sledovat vše důležité o těchto projektech