RNDr. Josef Bártek

Geodet / Nezávislý kandidát

Vážení spoluobčané,

v minulosti jsem pracoval jako:

 • investiční technik a vedoucí těžebních provozů v MŠLZ Velké Opatovice,
 • stavbyvedoucí a geodet v podzemním stavitelství u Ingstavu Brno
 • geodet a projektant ve Štěrkovnách v Brně,
 • obvodní báňský inspektor státní správy
  v Praze.

V Boskovicích bydlím od roku 1980 a od té doby se město hodně změnilo a zlepšilo. Osobně jsem se aktivně podílel na řadě akcí, k nimž patří například:

 • vznik zahrádkářské kolonie Rovná
 • budování 56 patrových garáží na ul. Otakara Kubína u Stavivanu, spol. s r.o.
 • úprava terénu nově dostavěné ZŠ Slovákova
  a MŠ sídliště Pod Oborou,
 • budování chodníku ul. Komenského podél
  8 patrových bytových domů,
 • výstavba restaurace "V kopřivách"
  na Růžovém náměstí.
 • práce v samosprávě bytového domu čp. 29-31-33 na ul. Komenského v letech 2017-2022

Jsem odhodlán také přispět svým časem k řešení a prosazení potřeb v zájmu občanů města. Vedle zásadních priorit uvedených v našem volebním programu chci podpořit

 • dobudování chodníků podél rodinných domků na ulici L. Vojtěcha po obou stranách na konci před Gagarinovou ulicí,
 • zajištění funkčního veřejného osvětlení na parkovišti u nemocnice,
 • zřízení přechodu na ulici Janáčkova za křižovatkou s Mánesovou ulicí
 • centralizované zásobování teplem v Boskovicích za přijatelné ceny