Zdeněk Holas

Dopravce / Nezávislý kandidát

Věk kandidáta: 68

Místo bydliště: Mladkov

Zájmy/hobby: zahrádkaření

• Motivace kandidovat

Vždy jsem zastával jasné názory a proto jsem se i rozhodl kandidovat.  

• Zásadní bod volebního programu

Mezi důležité body v programu, které chci podporovat patří:

• Volný čas v Boskovicích

Rád se zajdu podívat na náměstí v Boskovicích, v příměstské části rád trávím čas na své zahrádce a ve své garáží. 

• Vzkaz spoluobčanům, proč jít k volbám a proč volit Boskováky

Proč jít k volbám? Protože všichni jsme BOSKOVÁCI a je pro nás priorita vytvořit lepší Boskovice, včetně příměstských částí Bačov, Hrádkov, Mladkov a Vratíkov. Je čas podpořit naše uskupení, které pracuje pro vás občany.