Zdravotnictví a sociální péče


Podpoříme nedostatkové zdravotnické profese zajištěním bytů, prostorem pro ordinace a další podporou.


Zásadně podpoříme:

 • rozvíjení dobré spolupráce s jihomoravským krajem
 • zařazení do páteřní sítě jihomoravských nemocnic
 • kvalitní vedení na všech stupních a vytvoření dobrého kolektivu lékařů a veškerého personálu se zavedením věrnostního programu
 • nové lékaře a zdravotnický personál pomocí bytové problematiky
 • sledování, které zdravotnické a lékařské profese je potřeba nejvíce podpořit a aktivně na tom budeme pracovat
 • vytvoření podmínek pro nedostatkové zdravotnické profese, například pro ordinace v městských prostorech
 • zlepšení dostupnosti a fungování služeb v oblasti duševního zdraví

Budeme prosazovat:

 • vybudování sociálních bytů pro občany a mladé rodiny v sociální a hmotné nouzi
 • vznik a navyšování kapacit zařízení pečující o seniory a osoby s postižením, jako jsou denní stacionáře a odlehčovací služby
 • dostupnější sociální služby s nízkým prahem, kam může každý přijít a požádat o pomoc ve své životní situaci
 • udržení péče v sociálních službách a pokračování dobré práce MSSS (Městská správa sociálních služeb) a její rozšíření prostřednictvím nových kapacit pro péči o seniory.
 • důstojné stáří posílením terénní péče/dožití doma