Martin Krajíček

Samostatný finanční poradce / Nezávislý kandidát

Věk kandidáta: 36

Místo bydliště: Boskovice

Zájmy/hobby:

• Motivace kandidovat


• Zásadní bod volebního programu


• Volný čas v Boskovicích


• Vzkaz spoluobčanům, proč jít k volbám a proč volit Boskováky